Skip to content

Ansökan

6 maj 2024 meddelade Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt sitt domslut, som innebar att Viscaria erhållit miljötillstånd för att bedriva gruvverksamhet. Här finns beslutet att läsa eller ladda ned.

Yttranden och bemötanden

Här kan du hitta samtliga yttranden och bemötanden som gjorts i tillståndsprocessen kring återöppningen av Viscariagruvan.

Dokument

Här samlar vi alla viktiga och offentliga dokument som berör tillståndsprocessen för återöppnandet av Viscaria koppargruva.

 

image1

En återstart med drömläge

År 2026 blir en viktig milstolpe i Viscarias historia. Då är vår målsättning att Viscaria åter ska vara i full gruvproduktion. Vägen dit är kantad av viktiga tillståndsbeslut.

Senaste blogginlägg

Fem frågor till Copperstones miljö- och hållbarhetschef

Peter Wihlborg har lång erfarenhet av att jobba med miljöfrågor och tillståndsprocesser, bland annat från Länsstyrelsen och som konsult. 2022 anslöt han till Viscaria, tidigare Copperstone. Inför huvudförhandligen i Viscarias miljötillståndsprocess ställde vi några frågor till Peter om miljötillståndsansökan och vad som händer härnäst. Vad var det som lockade dig att ta rollen som Miljö-…

Copperstones slutliga bemötande innan huvudförhandling

Den 4 oktober löpte den förlängda tiden för sakägares och myndigheters yttranden ut i Copperstones miljötillståndsansökan. Den 4 oktober löpte den förlängda tiden för sakägares och myndigheters yttranden ut i Copperstones miljötillståndsansökan. Den 10 november lämnade vi in ett bemötande i de frågor som har kommit in under skriftväxlingen. ─ I stort står vi fast…

Skriftväxlingens första del avslutad

30 augusti 2023 stängde möjligheten för allmänhet och sakägare att komma in med synpunkter på Copperstones miljötillståndsansökan för Viscariagruvan. De yttranden som har kommit in finns samlade på vår webbplats.

Group

Viscaria 360-plattform

360-plattformen visar området vid Viscaria som det ser ut idag, samt hur närmiljön kommer att påverkas av den framtida gruvverksamheten.

Videoarkiv

15 december, 2021 Samråd - Om friluftslivet gällande återstart av Viscariagruvan, Kiruna kommun
17 juni, 2021 Samråd - Om landskapsbild, kulturmiljö och rennäring.
17 juni, 2021 Samråd - Om bolaget, ägarbild och företagsledning.

Kontakt

Viscaria_Porträtt_0172 Foto: Fredric Alm

Peter Wihlborg

Miljö- och hållbarhetschef