Skip to content

Arvidsjaur

Sedan 2010 äger Viscaria Arvidsjaurprojektet vid mineraldistriktet Skelleftefältet. Området har en lång prospekteringshistoria.

Information

Var:
Skelleftefältet

Storlek:
8 000 hektar

Status:
Propektering

Mineraler:
Zn-Cu-Au-Ag (Zink-Koppar-Guld-Silver)

Arvidsjaurprojektet sträcker sig över 8 000 hektar i ett område där prospekteringar har pågått sedan 1920-talet. Men det var först i Boliden Minings regi på 1970-talet som borrningar började göras systematiskt.

Undersökningarna mynnade ut i 100 borrhål på motsvarande 12 000 meter. År 2004 inledde den nya ägaren Lundin Mining sina undersökningar. Resultatet blev drygt 140 nya borrhål på motsvarande 22 000 meter. Sedan Viscarias förvärv har ytterligare 25 borrhål tillkommit med borrkärnor på 15 000 meter. Flera av dessa borrhål går djupare än vid tidigare prospekteringar