Skip to content

Sammanslagning av aktier

Gruvaktiebolaget Viscaria har genomfört en så kallad omvänd split där 20 befintliga aktier har lagts samma till 1 ny aktie. Första dag för handel efter den omvända spliten var onsdagen den 13 december 2023.

Den 30 november 2023 beslutade en extra bolagsstämma om sammanläggning av bolagets aktier, en så kallad omvänd split, där 20 befintliga aktier läggs samman till 1 ny aktie. Till följd av sammanläggningen har Gruvaktiebolaget Viscaria fått ny ISIN-kod (SE0021148160).

Efter sammanläggning av aktierna uppgår antalet aktier i Gruvaktiebolaget Viscaria till 90 080 342 stycken, envar med ett kvotvärde om 2,00 kronor per aktie. Bolagets totala aktiekapital är oförändrat 180 160 682 kronor efter sammanläggningen av aktier.