Skip to content

Tvistbo

Viscarias tredje mineralutvecklingsprojekt är Tvistbogruvan i Smedjebackens kommun i södra Dalarna, där Viscaria har en bearbetningskoncession som löper till och med 2037.

Information

Var:
Södra Dalarna

Status:
Prospektering (pausad)

Kända tillgångar:
575 kton med en halt av 3,3 % zink, 2,6 % bly, och 22 gram per ton silver. Utöver detta finns det antagna mineraltillgångar på 280 kton med 3 % zink, 2,5 % bly, och 20 gram per ton silver.

Mineraler:
Zn (Zink)

Även Tvistbogruvan har en lång prospekteringshistorik. Inom några av de äldre områdena har brytning i varierande omfattning pågått under olika perioder sedan 1700-talet. Tvistbogruvan var i produktion så tidigt som på 1500-talet och den senaste brytningen skedde under krigsåren 1942–1945. Därefter har prospektering i området runt Tvistbo bland annat utförts av Rederi AB Nordstjernan (Johnson) 1961–1978, AB Statsgruvor, NSG och LKAB Prospektering AB 1978–1985 och varit fokuserad mot järnmalm och sulfidmalm med i första hand zink, silver och bly.

Tvistbogruvan har undersökts med totalt 38 kärnborrhål. Baserat på resultaten av dessa har en uppskattning av mineraltillgångarna gjorts av en Kompetent person och betraktas som en historisk resurs enligt PERC Standard 2017. Ned till 180 meters djup uppgår de indikerade mineraltillgångarna till 575 kton med 3,3 procent zink, 2,6 procent bly och 22 gram/ton silver.

Till detta kommer en antagen mineraltillgång på 280 kton med 3 procent zink, 2,5 procent bly och 20 gram/ton silver. Ingen aktiv prospektering har skett vid Tvistbogruvan under 2022–2023. Viscarias bearbetningskoncession gäller till och med den 17 april 2037.