Skip to content

Koncernledning

Viscaria_porträtt_0358 Foto: Fredric Alm

Jörgen Olsson

Vd och Koncernchef

Vd sedan 2023. Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1961

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jörgen Olsson har en Bachelor of Science i Business and Economics från Luleå universitet. Jörgen har en omfattande meritlista när det kommer till att bygga företagskultur, finansiering och lönsam tillväxt, till exempel som tidigare ordförande och Vd för Hoist Finance som har cirka 1 700 anställda. Jörgen var styrelseordförande i styrelsen för Copperstone 2020-2023.

Andra pågående uppdrag: Jörgen är ledamot och ordförande i Kiruna Växer ekonomisk förening, styrelseledamot i Deciso AB och styrelsesuppleant i JOHECO AB.

Loading...
Loading...

Teckningsoptioner: 150 000 (2021/2024:2), 250 000 (2022/2025:2) och 125 000 (2023/2027:2)

Viscaria_Porträtt_0593 Foto: Fredric Alm

Anna Tyni

Vice vd

Vice vd sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anna Tyni har en utbildning som maskiningenjör från Luleå tekniska universitet, med inriktning mot konstruktion. Hon har över 20 års erfarenhet från ledande positioner inom LKAB i Kiruna, bl.a. som driftchef och ansvarig för uppstart av Leveäniemi-gruvan, produktionschef på LKAB:s anrikningsverk samt produktionschef inom LKAB Berg och Betong och LKAB Minerals. Innan Anna kom till Copperstone arbetade hon som marknadsområdeschef på BDX Företagen i Kiruna. Anna var operativ chef och därefter vd för Copperstone Viscaria under 2020-2023.

Loading...

Teckningsoptioner: 25 000 (2021/2024:1), 50 000 (2022/2025:1) och 20 000 (2023/2027:1)

Viscaria_Porträtt_0757 foto: Fredrik Alm

Frida Keskitalo

Ekonomichef

Ekonomichef sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Frida är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Hon startade sin karriär på LKAB i Kiruna 2005 och har därefter haft ett antal roller inom LKAB varav ett flertal i ledande positioner. Hon har bland annat arbetat som redovisningsekonom, bokslutsansvarig för LKAB Moderbolag samt verksamhetscontroller inom enheten ”Försäljning & Logistik”. Hon kommer närmast från en roll som Sektionschef drift och underhåll inom LKAB Malmtrafik AB Terminal.

Loading...

Teckningsoptioner: 45 000 (2022/2026) och 10 000 (2023/2027:1)

Viscaria_Porträtt_0436 Foto: Fredric Alm

Karin Lindgren

Geologichef

Geologichef sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Karin har en teknologie kandidatexamen med huvudområde naturresursteknik från Luleå Tekniska Universitet. Karin har omfattande erfarenhet inom prospektering från flertalet roller under cirka tio år på gruvbolaget LKAB, senast som sektionschef för prospekteringsavdelningen.

Loading...

Teckningsoptioner: 35 000 (2022/2026) och 20 000 (2023/2027:1)

Viscaria_Porträtt_0164 foto: Fredric Alm

Michael Mattsson

Affärsutvecklingschef

Affärsutvecklingschef sedan 2021

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Michael är från Haparanda, Norrbotten och har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Michael har stor erfarenhet av företagsöverlåtelse (M&A), IPO, nyemissioner och kapitalförvaltning från Enskilda Securities, Blackstone (New York) och Kaupthing. Michael var vd för Copperstone 2018-2021 och medlem av styrelsen 2015-2023.

Loading...

Teckningsoptioner: 162 500 (2021/2024:1) och 19 057 (2022/2025:2)

Viscaria_Porträtt_0395 foto: Fredric Alm

Emma Mäkitaavola

Projektchef

Projektchef sedan 2021

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Emma är utbildad civilingenjör vid Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. Tidigare har hon bland annat arbetat som chef inom Ericsson i Sverige och Kina, varefter hon flyttade till Norrbotten. De senaste 10 åren har hon arbetat i gruvindustrin, både i produktion, som underhållschef för ett anrikningsverk och som entreprenör i olika roller och branscher. Senast kommer Emma från rollen som affärsområdeschef för ett av Norrbottens största mekanik- & svetsföretag.

Loading...

Teckningsoptioner: 25 000 (2021/2024:1), 20 000 (2022/2025:1) samt 20 000 (2023/2027:1)

Viscaria_porträtt_0081 foto: Fredric Alm

Thomas Nordmark

Infrastruktur- och logistikchef

Infrastruktur- och logistikchef sedan 2021

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Thomas Nordmark har nästan 40 års erfarenhet av infrastruktur och logistik. Han har internationell erfarenhet från arbete i bland annat USA, Indonesien och Saudiarabien inom stål- och elkraftsbranschen för ABB innan han återvände till Kiruna och LKAB där han som LKAB:s första järnvägsspecialist medverkade till att utveckla järnvägstransporterna för malm till de mest effektiva i Europa. Han har även medverkat i återstarten av Pajalagruvan i rollen som ansvarig för omlastningsterminalen i Svappavaara och järnvägstransporterna till Narvik. Thomas Nordmark har en Master of Science i Industriell Logistik från Luleå Tekniska Universitet.

Loading...

Teckningsoptioner: 15 000 (2022/2025:1) och 5 000 (2023/2027:1)

COP_Porträtt_240425_0373 foto: Fredric Alm

Tove Thelin Täckdal

Anrikningschef

Anrikningschef sedan 2021

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Tove Thelin Täckdal har 15 års erfarenhet från gruvbranschen, varav 10 år inom ledande befattningar såsom produktionschef för underhåll vid LKAB:s sovringsverk och som verkschef för LKAB:s två största förädlingsverk; anrikningsverk 3 och kulsinterverk 4.

Loading...

Teckningsoptioner: 25 000 (2021/2024:1), 20 000 (2022/2025:1) och 10 000 (2023/2027:1)

Viscaria_Porträtt_0172 Foto: Fredric Alm

Peter Wihlborg

Miljö- och hållbarhetschef

Miljö- och hållbarhetschef sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Peter Wihlborg har över 25 års erfarenhet som miljöforskare, miljösamordnare och projektledare på Vattenmyndigheten i Bottenviken samt som miljökonsult specialiserad på tillståndsfrågor. Peter har en bakgrund som miljöforskare och har en magisterexamen i geovetenskap från Uppsala universitet samt en doktorsexamen i miljövetenskap från Linköpings universitet. Peter har varit miljöchef för Viscaria sedan 2022.

Loading...

Teckningsoptioner: 25 000 (2022/2025:1) och 20 000 (2023/2027:1)

Viscaria_Porträtt_0069 foto: Fredric Alm

Christopher Wikman

Gruvchef

Gruvchef sedan 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christopher Wikman har 12 års erfarenhet från tunneldrivning och gruvdrift, och har haft olika ledande befattningar inom LKAB Berg & Betong, senast som sektionschef för Ortdrivning och produktion. Innan LKAB arbetade Christopher för Försvarsmakten.

Loading...

Teckningsoptioner: 5 000 (2022/2026) och 20 000 (2023/2027:1)