Skip to content

Affärsidé och vision

Affärsidé

Att identifiera och utveckla mineral resurser i Norden och på ett långsiktigt och hållbart sätt producera bas- och ädelmetaller i samråd med lokalsamhället.

Vision

Viscarias mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att Viscaria ska utvecklas till en hållbar och lönsam gruvverksamhet. Vidare utvärderar Viscaria löpande andra gruvutvecklingsprojekt i Norden.

viscaria-1
  Fokuserade & Modiga
  • Vi tar fram och testar nya idéer
  • Vi är uthålliga i vår strävan mot ett gemensamt mål
  • Vi anpassar oss till och tar oss igenom utmaningar
viscaria-2
Autentiska & Ansvarstagande
  • Vi är öppna med vår strategi och agenda
  • Vi utvecklar och stöttar samhället
  • Vi skapar en hållbar verksamhet med balanserade lösningar

Viscaria är i Almedalen

Under rubriken Är det lagom svårt att öppna gruva i Sverige deltar Viscaria med ett seminarium på Norra scen under Almedalsveckan.

viscaria-3

Viscaria är i Almedalen

Vår starka kultur och tydliga värderingar driver oss framåt och gör att vi särskiljer oss från andra.

Viscaria är ett värderingsdrivet företag med stark företagskultur. Vi är övertygade om att denna unika kultur stärker förutsättningarna både för oss och våra medarbetare att nå våra högt ställda mål. I takt med att vi nu växer och blir fler medarbetare behöver vi fortsätta att utveckla och stärka detta arbete. Under 2023 har vi därför tagit fram en gemensam värdegrund som beskriver hur vi agerar i olika situationer.