Skip to content

Videoarkiv

15 december, 2021 Samråd - Om friluftslivet gällande återstart av Viscariagruvan, Kiruna kommun
17 juni, 2021 Samråd - Om landskapsbild, kulturmiljö och rennäring.
17 juni, 2021 Samråd - Om bolaget, ägarbild och företagsledning.
17 juni, 2021 Samråd - Om tillståndsprocessen.
17 juni, 2021 Samråd - Om mineraltillgångar och verksamhet.
17 juni, 2021 Samråd - Om naturmiljön inom gruvområdet.
17 juni, 2021 Samråd - Om hantering av luftmiljö.
17 juni, 2021 Samråd - Om hantering av vatten.
17 juni, 2021 Samråd - Om friluftslivet kring Ädnamvaara.
17 juni, 2021 Samråd - Om vinsten från gruvan.
17 juni, 2021 Samråd - Om bolagets ägarbild och nationalitet.
17 juni, 2021 Samråd - Om gruvans livslängd.
17 juni, 2021 Samråd - Om förädling.
17 juni, 2021 Samråd - Om grundvattennivån.
17 juni, 2021 Samråd - Om Rautasälven.
17 juni, 2021 Samråd - Om säkerhet runt dagbrott.
17 juni, 2021 Samråd - Om garageföreningens garage.
17 juni, 2021 Samråd - Om ekologisk efterbehandling.
17 juni, 2021 Samråd - Om damning vid dagbrott.