Skip to content

Projekt

Viscaria har verksamhet och prospektering i Viscaria, Arvidsjaur och Tvistbo.

copperstone-module-11

Viscaria (Cu-Fe)

Viscariagruvan var tidigare i drift under 1980- och 1990-talen men stängde när efterfrågan på koppar sjönk strax innan millennieskiftet. Sedan dess har behoven förändrats; samhället ställer om mot förnybara energikällor och metaller är en nyckelfaktor i den omställningen.

copperstone-module-12

Arvidsjaur (Zn-Cu-Au-Ag)

Arvidsjaurprojektet sträcker sig över 8 000 hektar i ett område där prospekteringar har pågått sedan 1920-talet. Men det var först i Boliden Minings regi på 1970-talet som borrningar började göras systematiskt.

copperstone-module-10

Tvistbo (Zn)

I Tvistbo har människor brutit malm från och till sedan 1700-talet. Sedan Copperstone beviljades undersökningstillstånd har området undersökts via 38 kärnborrhål.