Skip to content
Viscaria är ett svenskt börsnoterat bolag som skalar upp mot att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering och växande team av medarbetare innebär att bolaget har goda förutsättningar att leverera kvalitativ koppar. Med hjälp av den senaste tekniken inom gruvbrytning, logistik och vattenrening strävar vi efter att bli en av världens mest hållbara kopparproducenter. Utöver Viscariagruvan har bolaget bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur och Tvistbo.

Historik och planering

Steg för steg förbereds Viscarias organisation och logistik inför återstarten av Viscariagruvan. Tidplanen visar viktiga milstolpar i arbetet.

2026

 • Viscariagruvan återöppnas
 • Möjlig brytning och förädling av rågods
 • Första kopparkoncentratet producerat i Viscaria

2025

 • Byggnation av gruvlogistik, anrikningsverk, infrastruktur och administrativa byggnader.

2024

 • Parters andra yttrande 8/1
 • Tentativ huvudförhandling, februari
 • Miljötillstånd beviljat 6 maj
 • Avvattning av underjordsgruva, anläggning av dammar och anrikningsverk Q2-Q4
 • Tömning av vatten i den gamla gruvan
 • Successiv rening av vatten från den gamla gruvan i Viscarias vattenreningsanläggning

2023

 • Kungjord miljötillståndsansökan
 • Skriftväxling, partners yttranden 30/8
 • Syn inför Huvudförhandling 29/9
 • Yttrande från länsstyrelsen, 4/10 (förlängd svarstid)
 • Viscarias bemötande, 10/11

2022

 • Miljötillståndsansökan lämnad till MMD 31/3
 • Planering för anläggningsbyggande, industriområde och logistik

2021

 • Regeringen beviljar bearbetningskoncession V k nr 7

Verksamheten

gruvprocess smal bild kopiera

Vår vision och mission

Glenn-Kirunabakgrund-1800x1200.jpeg

Vår strategi

copperstone-our-strategy-module

Marknaden

Copperstone_220825_1328