Skip to content

Gruvplanering

Tidplan Viscaria

Från bearbetningskoncession till gruvdrift. Såhär ser tidplanen ut för återöppnandet av Viscariagruvan.

2021

 • Regeringen beviljar bearbetningskoncession V kr nr 7

2022

 • Miljötillståndsansökan lämnas in till MMD 30 mars
 • Planering för anläggning, industri och logistik
 • Viscariapassagen byggs – en bro över E10 som underlättar inpassering på området

2023

 • MMD kungör miljötillståndsansökan 24 maj
 • Markanvisning erhålls för Viscaria
 • Skriftväxling mellan parterna
 • Syn inför huvudförhandling ägde rum 29 september

2024

 • Huvudförhandling hålls i Kiruna 30 januari – 21 februari
 • Möjligt beviljat miljötillstånd med verkställighetsförordnande i april
 • Ett beviljat miljötillstånd kan överklagas till MMÖD, därefter till Högsta domstolen
 • Avvattning av underjordsgruva
 • Förarbeten avseende infrastruktur startar

2025

 • Vattenreningsverk och slamdeponi byggs
 • Arbete med anläggning av bangård och mellanlager
 • Byggnation av anrikningsverk, sandmagasin och infrastruktur inleds

2026

 • Fortsatt byggnation av anrikningsverk, sandmagasin och infrastruktur
 • Möjlig brytning av rågods
 • Första kopparkoncentratet från egen anläggning
 • Produktion vid anrikningsverk startar