Skip to content

Viscaria som investering

viscaria-investment-image

Gruvaktiebolaget Viscaria strävar efter att skapa värde för sina intressenter. För de som innehar eller överväger en investering i Viscaria finns ett antal faktorer som ligger till grund för de värden som Viscaria bidrar med.

Viscaria har en unik lokalisering

Fördelarna med Viscarias läge inkluderar dess närhet till transport via Malmbanan (Järnvägen för järnmalm), tillgång till fossilfria energikällor och tillgängligheten till lokal gruvexpertis.

Det är en unik tid för Viscaria

Efterfrågan på koppar förväntas öka under de kommande årtiondena, främst drivet av den gröna omställningens framfart.

Viscaria har en tydlig och avgörande roll

Tillgång till fossilfri energi, innovativa lösningar för vattenrening och gruvdrift samt en gedigen plan för återställande och biologisk mångfald säkerställer att Viscaria är en hållbar kopparproducent i framkant.

Står stabilt och starkt

Viscaria är en organisation som består av branschexperter med årtionden av erfarenhet, vilka har varit involverade i processen från dess början. Dessutom bidrar det långsiktiga ägarnas stöd för gruvplanerna i hög grad till minskade risker.

Skapar långsiktiga värden för aktieägarna

Rika och växande fyndigheter, i kombination med effektiv planimplementering, skapar värde för aktieägare. Det gynnsamma läget av att ha tillräckliga resurser som kombineras med ett effektiv genomförande av strategier leder till ökade vinster.

Viscaria är på rätt väg

Med ett beviljat miljötillstånd och besked om markanvisning har några av de viktigaste milstolparna på väg mot gruvstart uppnåtts.