Skip to content

Fokusområden

Gruvverksamhet påverkar miljön. För att minimera Viscariagruvans inverkan arbetar vi kontinuerligt och fokuserat med vattenrening, samt tekniken geomorfologisk efterbehandling, för att kunna återställa använda markområden och anpassa dem till dem omkringliggande naturmiljön efter avslutad gruvdrift.

copperstone-module-3

Geomorfologisk efterbehandling

Geomorfologisk återställning är en teknik för att återskapa former och funktionalitet hos naturliga landskap. Genom att efterlikna det omgivande landskapet används det för att skapa långsiktigt stabila landformer och minska visuell påverkan. Det fungerar också för att minska sedimentbelastningen från erosion. Tekniken bidrar till att optimera restaureringsarbetet och naturmiljöns återhämtning efter avslutad gruvdrift.

copperstone-module-2

Vattenrening i Viscaria

Vattenrening är en av de viktigaste miljöfrågorna vid gruvdrift. Copperstone har tillsammans med vattenreningsföretaget Teollisuuden Vesi skapat en pilotanläggning för vattenrening, som testar vilken reningsgrad Copperstone kan uppnå i Viscarias gruvverksamhet. De initiala testerna har visat banbrytande goda resultat