Skip to content

Prospektering

viscaria-5

Under de senaste åren har Viscaria ökat sina undersökningsinsatser inför återöppnandet av gruvan i Kiruna. Sedan förvärvet av Viscaria-gruvan år 2019 har vi genomfört ett omfattande undersökningsarbete, inklusive över 100 kilometer kärnborrning. Vi har också samlat in ytterligare data från mark- och flygundersökningar, moränprover och RC-borrning, som samlar stenfragment för analys istället för kompletta borrkärnor.

Under 2023 skiftade vi fokus till infyllnadsborrning, med syfte att fördjupa vår förståelse för fyndigheterna, särskilt i zonerna A, B och D, där vi har hittat lovande koppar-sulfidmineralisering. Dessa fynd är avgörande för att förlänga gruvans ekonomiska livslängd.

Data från de senaste borrningarna analyseras noggrant och används för att uppdatera vår geologiska modell. Vi har antagit nya standardiserade uppskattningsmetoder, i linje med de senaste PERC-standarderna, som kommer användas i samband med den kommande uppdateringen av mineralresurser – en del av förstudien.

Våra undersökningsinsatser sträcker sig bortom den omedelbara gruvplatsen, med undersökningsbrunnar borrade i intilliggande områden, inklusive de som omfattas av Viscaria nummer 107 undersökningstillstånd. Detta arbete, tillsammans med pågående geofysiska undersökningar, kommer berika vår långsiktiga geologiska strategi.

Prospektering är en lång process, som ofta sträcker sig över år eller till och med decennier innan gruvplaneringen påbörjas. För att bibehålla noggrannhet och kontinuitet löper ofta undersökningslov för prospektering parallellt med andra projekt.