Skip to content

Notering Nasdaq 2023

Den 8 december 2023 började Viscarias aktier handlas på Nasdaq Stockholm Main Market, efter att tidigare ha varit listade på Nasdaq First North Growth Market.

Stock market data, stock trading, line graphs

”Noteringen på Nasdaq Stockholm är en viktig milstolpe för oss. De högre krav på bolagsstyrning, informationsgivning och öppenhet som följer av att vara noterad på huvudlistan innebär en kvalitetsstämpel”, säger Jörgen Olsson, vd för Copperstone.

Viscarias aktie handlas i Mid Cap-segmentet under tickerkoden VISC. Det har inte skett något erbjudande av eller emission av nya aktier i Viscaria i samband med listbytet från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm Main Market.

Notering på Nasdaq Stockholm möjliggör breddad ägarbas

Gruvaktiebolaget Viscarias (tidigare Copperstone Resources AB) aktie har varit listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 2011, och handlades dessförinnan på Spotlight Market (tidigare Aktietorget) sedan 2007. Styrelsen för Viscaria bedömer att noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm Main Market kommer att förbättra försättningarna för att bredda ägarbasen och ge bolaget tillgång till fler internationella och institutionella investerare, och därmed främja bolagets fortsatta utveckling.

Ny ISIN-kod

I november erhöll Vicaria tickerkoden COPP för att tydliggöra att bolaget endast har ett aktieslag. I samband med byte av tickerkod fick aktierna ny ISIN-kod (SE0020999639). Vid extra bolagsstämma den 30 november 2023 fattades beslut om sammanläggning av bolagets aktier, en så kallad omvänd split, varigenom 20 befintliga aktier läggs samman till 1 ny aktie. I samband med sammanläggningen kommer aktierna i bolaget att erhålla en ny ISIN-kod (SE0021148160). Avstämningsdag för sammanläggningen av aktier är den 14 december 2023, vilket innebär att första dag för handel med sammanlagda aktier samt med ny ISIN-kod är den 13 december 2023.