Skip to content

Viscaria

Viscariagruvan var tidigare i drift under 1980- och 1990-talen men stängde när efterfrågan på koppar sjönk strax innan millennieskiftet. Sedan dess har behoven förändrats; samhället ställer om mot förnybara energikällor och metaller är en nyckelfaktor i den omställningen.

Information

Var:
Kiruna

Typ:
Brownfieldområde, underjordsgruva

Status:
Bearbetningskoncession, miljötillståndsansökan väntas

Kända tillgångar:
93 miljoner ton kopparförande berg

Mineraler:
Cu-Fe (Koppar-Järn)

Viscaria - en återstart med drömläge

Sedan 1990-talet har världens efterfrågan på koppar fördubblats, vilket innebär att Viscarias tillgångar efterfrågas igen. Tidigare prospekteringar visade att Viscariafyndigheten innehöll 3 miljoner ton kopparförande berg. De senaste årens prospekteringsborrningar tyder på att Viscaria innehåller 93 miljoner ton kopparförande berg och kommer initialt att kunna producera cirka 30 000 ton koppar per år. Den inhemska efterfrågan på närproducerad koppar i Europa väntas öka. När Viscariagruvan öppnar igen kan den bli en av de största kopparproducenterna i norra Europa.