Skip to content

Skriftväxlingens första del avslutad

30 augusti 2023 stängde möjligheten för allmänhet och sakägare att komma in med synpunkter på Copperstones miljötillståndsansökan för Viscariagruvan. De yttranden som har kommit in finns samlade på vår webbplats.