Skip to content

Uppdatering från den pågående borrkampanjen vid Viscaria

Regulatory

Danderyd den 7 februari 2020

Copperstone har glädjen att uppdatera kring den pågående borrkampanjen vid Viscaria:

  • Upptäckt av en betydande mineraliseringsförlängning på djupet i B-zonen.
  • Ytterligare D-zonsmineralisering har påträffats i stupningsriktningen på den södra linsen (hela 300m utanför befintlig mineralresurs) och på den norra linsen (hela 250m under befintlig mineralresurs), tillhandahållande ypperlig potential för framtida mineralresursutvidgning.
  • Samtliga 10 borrhål som avslutats, varav 9 borrhål som erhållits från ALS laboratorium, har påträffat kopparmineralisering. Ytterligare kemisk analys förväntas löpande från mars.
  • Totalt har nu 20% av de planerade kärnborrningarna inför gruvöppning genomförts.

De mest betydelsefulla borrhålsskärningarna från de senaste borrhålen inkluderar:

  • VDD0206 3m @1.42% Cu (D-zonen södra linsen 300m under befintlig mineralresurs).
  • VDD0207 9m @1.03% Cu (D-zonen norra linsen 250m under befintlig mineralresurs).
  • VDD0208 5m @0.43% Cu + 0.07% Co och 17m @0.66% Cu (B-zonen inom bearbetningskoncession Viscaria #3, upptäckte en betydande mineralisering potentiellt öppen mot djupet.)

Samtliga träffar rapporteras längs kärnan, de har inte räknats om till sann eller horisontell bredd.

Ledningen och den tekniska kommittén står inför flera trevliga beslutspunkter inför våren, vilka består i varthän borriggen skall riktas. Olika resonemang kan motivera alltifrån D-zonen norra, D-zonen södra, A/B ytnära eller B-zonen på djupet, samtliga att ställas i relation till genomförbarhetsstudien som påbörjats och även i enlighet med allmän tillståndsbearbetning och arbetstillstånd i relation till mark- och sakägare.

“Jag är tillfreds med hur Viscarias kopparprojekt utvecklar sig mot ett återöppnande, med fler än 3.000 hål och 609.000 ton internationellt klassad kopparresurs. Copperstone har påträffat koppar i samtliga 11 borrhål och framförallt upptäckt nya mineraliseringar i B-zonen och i D-zonen. Vår kostnadseffektivitet ger oss möjligheten till det där extra borrhålet och jag är övertygad om att vi använder aktieägarnas medel på bästa tänkbara sätt för en betydande värdetillväxt när tiden väl är inne.”, kommenterar VD Michael Mattsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl 16.35 CET. Se bifogad pdf för fullständig information och rörande framåtblickande uttalanden.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Kvalificerad person
Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.