Skip to content

Riktad kontantemission om 2,4 MSEK

Regulatory

Danderyd den 26 mars 2020

Copperstones styrelse har beslutat att stärka Bolagets balansräkning med 2,4 MSEK genom en riktad emission. Styrelsen använder bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Bolaget blev kontaktat av en långivare som uttryckte sitt intresse av att konvertera del av skuld till eget kapital. Bolaget beslöt då att även inkludera en strategisk investerare till denna investeringsrunda, vilken adderar till vår redan solida balansräkning.

Transaktionsstrukturen består av följande:

6 711 112 aktier för 2 400 095 SEK i kontanter, före registreringsavgifter. Inga finansiella arvoden utgår. Emissionskurs är 0,35763 SEK/aktie, motsvarande 9% rabatt mot VWAP den 24 mars 2020 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Antal utestående aktier i Copperstone efter transaktionen uppgår till 596 142 417. Utspädningen uppgår till 1,1%. Bolagets VD kommer att låna ut 1 111 112 aktier under registreringsprocessen vid Bolagsverket.

”I takt med att Viscaria så tydligt skapar värde åt Copperstone på lång sikt, är vi naturligtvis glada över att se investeringsintresset i Copperstone bibehållet, dagens globala virusoro till trots.”, kommenterar Copperstones VD Michael Mattsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl 15.15 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.