Skip to content

Riktad kontantemission om 13,5 MSEK; Jörgen Olsson nominerad till ordförande

Regulatory

Danderyd den 19 december 2019

Copperstones styrelse har idag beslutat stärka Bolagets kassaposition med 13,5 MSEK genom en riktad  emission till en handfull strategiska långsiktiga svenska investerare, genom användande av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Valberedningen i Copperstone (bestående av de tre största ägarna jämte ordförande) har beslutat att föreslå Copperstones styrelse och ordinarie bolagsstämma 2020 att utse Jörgen Olsson till ny ordförande i Copperstone.

Transaktionsstrukturen består av följande:

33.750.000 aktier för 13.500.000 SEK i kontanter, före transaktionskostnader om cirka 0,06 MSEK eller 0,43% av transaktionen. Finansiella arvoden om 0,048 MSEK kommer att kvittas mot aktier i Bolaget. Totalt antal utgivna aktier i emissionen är därmed 33.870.000, vilket ökar aktiekapitalet i Copperstone med 3.387.000 SEK. Emissionskurs är 0,40 SEK/aktie, motsvarande 9,5% rabatt mot VWAP 18 december 18, 2019 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Antal utestående aktier i Copperstone efter transaktionen uppgår till 589.431.305. Utspädningen uppgick till 5,7%.

“Efter att ha arbetat konsekvent mot att stärka Copperstones finansiella position såväl genom tillförande av eget kapital som eliminering av skulder, är vi väldigt glada över att nu kunna attrahera betydande kapital från långsiktiga investerare som delar vår vision. Med detta kapital startar vi 2020 på bästa sätt med stark finansiell position och med fullt fokus på att utveckla våra tillgångar ytterligare.”, kommenterar Copperstones ordförande Ann Zetterberg Littorin.

“Vi är tillfreds att kunna utöka vårt redan starka momentum vid Viscaria i en allt starkare kopparmarknad. Kärnborrningarna har överträffat våra förväntningar och fas 1 på D-zonen har avslutats. Borriggen har tillfälligt förflyttats tillbaka till A/B-zonerna för ytliga resursborrningar såväl som djupare prospektering på icke-exploaterade områden. Samtidigt med detta har vi fått en utomordentlig möjlighet att stärka vår styrelse genom att även inkludera Jörgen Olsson (Ordförande i Oasmia Pharmaceuticals och tidigare Ordförande och VD för Hoist Finance). Jörgen (som investerar betydligt i denna emission genom JOHECO AB) är en ledarskapskaraktär av rang, hans kompetens och erfarenhet inom finansiering, bärare av företagskultur samt småbolagstillväxt behöver ingen ytterligare förklaring.”, kommenterar Copperstones VD Michael Mattsson.

“EU efterfrågar alltmer råvaror, i synnerhet koppar och andra basmetaller. Copperstone är ytterst väl positionerat strategiskt i norra Sverige. Tillståndsportföljen är oöverträffad och Bolaget ägnar betydande kraft åt de två viktigaste frågorna, nämligen miljöhänsyn och relationerna i närområdet, i synnerhet gällande markanvändningsfrågorna. Viscaria påvisar ovanligt höga kopparhalter och projektstorleken är i högsta grad rimlig och uppnåbar. Den tekniska kompetensen i bolaget är hög, inte minst genom huvudägaren Sunstones gedigna erfarenhet i gruvsektorn. Jag har följt VD Mattssons arbetsplan en tid och är imponerad. Jag ser mycket fram mot att bidra till Copperstones framgång om teamet och aktieägarna så beslutar.”, kommenterar Jörgen Olsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 19 december 2019 kl 16.20 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Attachment