Skip to content

Riktad kontantemission om 13,5 MSEK – förtydligande

Non Regulatory

Danderyd den 20 december 2019

Copperstones styrelse beslutade igår att stärka Bolagets kassaposition med 13,5 MSEK genom en riktad emission till en handfull strategiska långsiktiga svenska investerare, genom användande av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Emissionskursen 0,40 SEK/aktie, motsvarade 9,5% rabatt mot den genomsnittliga volymvägda aktiekursen på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm den 18 december, 2019, dvs dagen före transaktionen. Emissionskursen har bedömts som marknadsmässig i relation till andra jämförbara transaktioner i marknaden.

Investerarna i den riktade emissionen om 13,5 MSEK var följande:

  • JOHECA AB (Jörgen Olsson Håkan Eriksson)
  • Spiky Investments AB (Emanuel Lipschütz)
  • Skandinavkonsult i Stockholm AB (Håkan Eriksson)
  • Emanuel Lipschütz
  • Gerhard Dal
  • Niclas Löwgren
  • Thomas Gidlund
  • Stockholm Capital Management AB (Jakob Järnblad Kristian Tasala)

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 20 december 2019 kl 11.25 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Attachment