Skip to content

Riktad emission om 2,74 MSEK

Regulatory

Danderyd 8 november 2019

Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 2,74 MSEK genom en riktad emission till två kvalificerade investerare.

Transaktionen utgörs av följande delar:

6 231 818 aktier för 2 742 000 SEK i kontanter, netto efter transaktionskostnader som uppgår till 0 SEK. Cirka 2,3 MSEK kommer att användas till att amortera lån inklusive upplupen ränta.

Emissionskurs är 0,44 SEK/aktie, vilket motsvarar en rabatt 9,2% i förhållande till stängningskursen den 7 november 2019 på Nasdaq First North Growth Market.

Efter transaktionen har bryggfinansieringarna minskat från 6,5 MSEK till 4,5 MSEK.

Totalt antal utgivna aktier i emissionen är 6 231 818, vilket ökar aktiekapitalet i Copperstone med 623 181,8 SEK. Antal utestående aktier i Copperstone efter transaktionen uppgår till 555 561 305. Utspädningen uppgick till 1,1%.

”Genom denna riktade emission bygger Copperstone vidare på sitt momentum för den planerade återstarten av Viscariagruvan. Vår balansräkning stärks och härtill kommer finansnettot att förbättras, ” kommenterar VD Michael Mattsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 8 november 2019 kl 08:35 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Attachment