Skip to content

Riktad emission och lånekonverteringar till aktier om 13,6 MSEK

Regulatory

Danderyd 7 september 2019

Riktad emission och lånekonverteringar till aktier om 13,6 MSEK

Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 13,6 MSEK genom en kombination av riktad emission och konverteringar av lån till aktier.

”Vi är glada åt våra nya investerare från Norrbotten, Stockholmsregionen, USA och Schweiz i samband med att vi påbörjar vårt nya borrprogram på Viscaria. Vi känner också betydande stöd från de finansiärer som valt att konvertera lån till aktier.”, kommenterar VD Michael Mattsson.

Transaktionen utgörs av följande delar:

31 675 488 aktier för 12 321 765 SEK i kontanta medel, varav cirka 5,69 MSEK kommer att användas till att amortera lån. 3 233 933 aktier motsvarande 1 258 000 SEK avser konvertering/kvittning av lån och räntor till aktier.

Emissionskurs är 0,389 SEK/aktie, vilket motsvarar en rabatt om 8,3% i förhållande till 5-dagars volymvägt genomsnittligt aktiepris t o m den 5 september 2019 på Nasdaq First North Growth Market. Totalt innebär därmed emissionerna en förstärkning av den finansiella position med 13 579 765 SEK, netto efter transaktionskostnader som uppgår till 0 SEK.

Efter transaktionen har brygglånen i Copperstone minskat från 11,8 MSEK till 5,5 MSEK.

Totalt antal utgivna aktier i emissionen är 34 909 421, vilket ökar aktiekapitalet i Copperstone med 3 490 942,1 SEK. Antal utestående aktier i Copperstone efter transaktionen uppgår till 517 252 676. Utspädningen uppgick till 6,7%.

”Genom denna riktade emission bygger Copperstone vidare på sitt momentum för återstart av Viscariagruvan i Kiruna, en världsklassort inom gruvindustrin. Vår balansräkning stärks och härtill kommer finansnettot att kraftigt förbättras, ” kommenterar VD Michael Mattsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 7 september 2019 kl 20.30 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

 

 

Attachment