Skip to content

Rekrytering av Exploration Manager

Regulatory

Danderyd den 15 januari 2020

Jari Juurela, Boliden Kylylahtis Geologichef, ursprungligen från gruvorten Outokumpu i Finland, har anställts såsom Copperstones Exploration Manager (Prospekteringschef).

Copperstone har rekryterat Jari Juurela såsom Exploration Manager. Rekryteringen följer efter föregående års finansiella förstärkning, vårt framgångsrika borrprogram och fokusering på gruvdrift vid Viscaria i Kiruna.

”Jari Juurela passar in väldigt väl i Copperstoneteamet med hans omfattande erfarenheter från internationella gruvprojekt och inom prospektering, nu senast vid Boliden Kylylahti, ” kommenterar VD Michael Mattsson.

Sedan förvärvet av Viscaria har Copperstone kraftfullt förstärkt den tekniska kompetensen med teknisk kommitté, Ian Holman såsom Study Manager (Projektledare) och nu Jari Juurela såsom Exploration Manager.

“Jag är väldigt tillfreds med att börja på Copperstone i denna spännande tid. Copperstone såsom ägare till det intressanta och framskridna Viscaria-projektet så pass nära gruvdrift och med attraktiva prospekteringsmål såväl nära den tänkta gruvan som regionalt. Jag ser även fram emot att arbeta tillsammans med Copperstones prospekteringsteam i syfte att växa mineraltillgångar ytterligare och upptäcka nya intressanta prospekteringsmål.”, kommenterar Jari Juurela.

”Under det senaste året har vi investerat betydligt i vårt Kirunaprojekt och nu är jag minst lika entusiastisk över Jaris kommande arbete med vårt storskaliga projekt i Arvidsjaur.,” avslutar Michael Mattsson.

Om Jari Juurela

Juurela är f n Manager of Geology (Geologichef) vid Boliden Kylylahti. Han har tidigare varit Senior Resource Geologist och Exploration Manager hos Gold Fields, Geology Manager Finland hos Altona Mining och har varit involverad i prospektering hos Anglo-American. Juurela har managerat 5-7 borriggar med roterande shift, har erfarenhet från s k green-field prospektering, gruvprospektering, mineraltillgångstillväxt i framskridna projekt och underjordsgruvdrift. Kärnkompetens inom basmetall och guld med erfarenhet internationellt från Australien och Västafrika.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 15 januari 2020 kl. 17.28 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

 

Attachment