Skip to content

Kontrakterar Kati Oy för 8.000 meter kärnborrning på Viscaria i Kiruna

Non Regulatory

Danderyd 20 juni 2019

Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) har kontrakterat Kati Oy som kärnborrningsleverantör i Viscaria. Kontraktet innefattar initialt 8.000m, med avsikt att utöka till 22.000 meter över de kommande 24 månaderna.

Ansökan avseende arbetstillstånd från sommaren 2019 till och med december 2020 (avseende bearbetningskoncessioner 3, 4 och 7 samt undersökningstillstånd 101 och 107, inkluderande terrängfordon) är i process och har sänts ut till berörda mark- och sakägare. Till följd av sommaren kan ledtiderna för tillstånd vara något förlängda. Copperstone kommer att vara redo för mobilisering innan augusti.

Det första skedet kommer att fokusera på A-zonen med målet att förstärka resursbasen i närheten av den gamla gruvan, tillhandahålla en ökad geologisk förståelse, borrkärnor för geotekniska studier och metallurgiska tester. Det andra skedet av borrkampanjen kommer att fokusera på D-zonen, i syfte att utöka mineralresurserna väsentligt och tillhandahålla borrkärnor för metallurgiska tester, inkluderande även magnetit som skulle kunna bidra med tanke på dagens höga marknadspris och inte inkluderats i Scoping Study.

Bolaget kan även informera att det kommer att ske regelbundna möten med representanter för Laevas sameby under borrkampanjen, i syfte att förmildra effekterna på rennäringen. Vandringsleden Ädnamvaara kan tillfälligt påverkas, vilket i förhand kommer att informeras om vid ledens startpunkt. Copperstone siktar på att tillämpa såväl hållbar prospektering som gruvdrift med koppar som grön metallkälla som huvudfokus.

“Jag är tillfreds över att vi kontrakterat Kati att återigen arbeta på Viscaria. De känner väl till omgivningen och har väldigt god erfarenhet. Jag är tillfreds över de nya bekantskaperna och relationerna jag har ynnesten att få deltaga i och bygga långsiktigt åt Copperstone, i vilka vi med respekt och kunskap försöker överbrygga traditionella frågor avseende markanvändning och miljöhänsyn. Vi kan se fram emot spänning under borrkampanjen, inte minst beträffande potentialen som vi ser inom riktade borrhål på djupet av D-zonen i syfte att maximera avkastningen på ett kostnadseffektivt sätt.”

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 juni 2019 kl 17:28 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Attachment