Skip to content

Kärnborrning på Viscaria påbörjas

Non Regulatory

Danderyd 16 september 2019

Copperstone har glädjen att meddela att borrkampanjen påbörjas. Organisationen har inför kampanjen förstärkts med en fulltidsanställd fältassistent.

Borrningarna kommer att utföras av Kati OY och avser initialt upp till 8 000 meter kärnborrning med avsikt att ökas till 22 000 meter fram till december 2020. Kärnborrningskampanjen inleds med VDD0201 (hängvägg till fotvägg på A-zonen) tisdagen den 17 september. De första kemiska resultaten på de olika elementen i den grunda sulfidmalmen på A-zonen förväntas under andra halvan av oktober och därefter löpande.

”Vi har nu en stabil grund att stå på, med god finansiering, kontrakterade konsulter och nödvändig personal samt tillstånd och förankring hos lokala intressen. Vi tar heder av att jobba i samklang med närområdet, med hänsyn till miljöintressen och med stort kostnadsfokus. I nästa steg ska vi rekrytera en chefsgeolog för bolaget och en projektledare för Viscaria-projektet,” kommenterar VD Michael Mattsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 16 september 2019 kl 16.15 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Attachment