Skip to content

Informationsmemorandum publicerat

Non Regulatory

Danderyd 14 juni 2019

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") offentliggör härmed informationsmemorandum avseende företrädesemissionen, bifogat detta meddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones webbplats, www.copperstone.se

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons ombud, 22:30 CEST den 14 juni 2019.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett publikt företag som är föremål för handel med ticker COPP B på NASDAQ First North (Stockholm). Certifierad rådgivare är Augment Partners AB, info@augment.se, 08-505 65 172. Bolaget är inriktat på prospektering av bas- och ädelmetall i närheten av de internationellt erkända gruvområdena Kiruna och Skelleftefältet i norra Sverige. Dessutom äger Bolaget tillstånd i gruvregionen Bergslagen, i centrala Sverige.

Attachments