Skip to content

HÖGA KOPPARHALTER PÅTRÄFFAT VID VISCARIA

Regulatory

Danderyd 23 mars 2020

I den pågående borrkampanjen fortsätter Copperstone på Viscarias D-zon efter mycket uppmuntrande resultat. Bolaget har påträffat mycket långa borrhålsskärningar med koppar i järnsten, inkluderande (VDD0210) 16,5m @ 2,3% Cu och (VDD0211) 4,9m @ 1,3% Cu, båda utanför befintlig mineralresurs

Sammanfattning:

       ·Diamantborrhål VDD0210 och VDD0211 har påträffat imponerande borrhålsskärningar:

                                                                    VDD0210

  • 88,1m @ 1,1% Cu från 620m, inkluderande
    • 11,8m @ 2,1% Cu från 635m
    • 16,5m @ 2,3% Cu från 668,6m
    • 4,6m @ 2,4% Cu från 695,1m
    • 2,6m @ 3,3% Cu från 705,5m

                                                                    VDD0211

                  o   4,4m at 1,1% Cu from 537m

                  o   65,8m at 0,5% Cu from 563,1m, including

                              §  4,9m at 1,3% Cu from 563,1m

                              §  2,5m at 1,4% Cu from 595,5m

                              §  19,9m at 0,28% Cu from 609m, including

                                          ·9.3m at 1% Cu from 610m

       ·VDD0210 är beläget vid D-zonens norra lins, utanför och under D-zonens mineralresurs, och mittemellan VDD193 och VDD195.

       ·VDD0211 är beläget vid D-zonens norra lins, utanför och under D-zonens mineralresurs, nordöst om VDD0193 och nedanför VDD0183

       ·VDD0212 och VDD0213 har båda påträffat kopparkis och bekräftar förlängningen av D-zonens norra lins längs med strykningsriktningen och öppenhet mot djupet. De kemiska analyserna pågår.

       ·I synnerhet är den okulära besiktningen av VDD0213 väldigt uppmuntrande och förefaller ge vid handen att ytterligare en höggradig lins med kopparmineral är upptäckt (se bilder i bilaga).

Samtliga träffar rapporteras längs kärnan, de har inte räknats om till sann eller horisontell bredd.

”Att hitta alltmer kopparmineralisering, som dessutom är öppet i alla riktningar, kommer i slutändan att medföra att finansieringen av anrikningsverket torde bli en smidigare process och dessutom utöka gruvans livslängd. Parallellt med detta avancerar miljöstudiearbetet inför inlämnandet av handlingarna till Mark- och Miljödomstolen. Vi förväntar att Copperstone kommer att tillhandahålla en kraftig tillväxt och arbetstillfällen i Norrbotten, såväl som en kvalitativ produktion av metaller med miljö och socialt ansvar som ledord under åren som kommer.”, kommenterar VD Michael Mattsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.seinfo@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 23 mars 2020 kl 08.20 CET.

Se bifogad pdf för fullständig information och rörande framåtblickande uttalanden.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Kvalificerad person
Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.