Skip to content

Förtydligande avseende riktad kontantemission om 2,4 MSEK

Non Regulatory

Danderyd den 27 mars 2020

Copperstones styrelse har beslutat att stärka Bolagets balansräkning med 2,4 MSEK genom en riktad emission, då tids- och kostnadsaspekten att kunna bibehålla momentum i Viscaria inte skall underskattas med dagens globala marknadsoro i beaktande. Rabatten om 9% mot VWAP den 24 mars 2020 (istället för 25 mars 2020) på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm beror främst på tidsskillnaden mellan Sverige (där fyra ledamöter godkänt emissionen den 25 mars) och östra Australien (där två ledamöter godkänt emissionen den 26 mars). VD förhandlade, sedvanligt, priset, villkorat av styrelsens godkännande.

Tecknare i emissionen var:

Emanuel Lipschütz 2.800.000 B-aktier

Spiky Investments AB 2.800.000 B-aktier

Gerhard Dal 1.111.112 B-aktier

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl 16.15 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.