Skip to content

Första fasen om 8.000m kärnborrning på Viscaria snart avklarad; temporär paus

Non Regulatory

Danderyd 7 april 2020

Styrelsen i Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) har idag, efter 7.580 meter och åtta månaders framgångsrikt samarbete med Kati Oy som leverantör i Viscaria, beslutat att ta en temporär paus i kärnborrningsprogrammet. Kontraktet omfattade initialt just 8.000m, vilket i det närmaste kommer att ha uppnåtts efter det att VDD0215 avslutas. Avsikten att utöka till 22.000 meter över de kommande 24 månaderna ligger fast och tack vare det överenskomna och nära föreliggande underhållsarbetet av Katis borrigg, kommer Copperstone härutöver inte att ha några extrakostnader till följd av beslutet.

Copperstones dagliga aktiviteter pågår som vanligt, med en redan nätt kostnadskostym. Kärnborrningspausen sammanfaller dock med global turbulens baserad på coronaviruset, så vi kommer även att tillvarata möjligheter till kostnadsbesparingar. Styrelsen arbetar som vanligt löpande med flera finansieringsalternativ, på kort och lång sikt. I mellantiden kommer det att uppstå arbetsbrist, okänt till vilken grad. Regeringens diverse beslut kring förmildrande åtgärder (såsom lägre sociala avgifter och korttidspermitteringsmöjligheter) kommer påpassligt och tillvaratas tacksamt.

Innan Kati tar hem sin borrigg för underhåll kommer VDD0215 att avslutas, vilket kommer att innebära att denna fas på D-zonen norr är avklarad. Hålet är f n på 400m djup, vilket innebär ett avslut på 750m beräknat inom 8-10 dagar. VDD0214, hålet dessförinnan, har påträffat koppar, okulärt men inte spektakulärt. Hålet avslutades prematurt till följd av tekniska problem.

“I en utmanande global marknad är vi mycket tillfreds med vårt konstruktiva samarbete med Kati, som bidragit väldigt starkt till våra framgångsrika borresultat vid Viscarias så här långt. Vi ser fram emot att analysera all ny information och därefter återvända till fältet så snart det är möjligt för bland annat resursborrningar på A-B zonerna.”, kommenterar Copperstones VD Michael Mattsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 april 2020 kl 23:20 CET.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.