Skip to content

Copperstone rekryterar Projektansvarig för Viscaria

Regulatory

Danderyd 7 november 2019

Bergsingenjör Ian Holman rekryteras för att som konsult ansvara för Viscarias projektutveckling. Vidare har geolog Diane Feve anställts till Viscariakontoret i Kiruna.

”Vår rekrytering av Projektansvarig är en mycket viktig milstolpe mot ett återöppnande av Viscariagruvan. Ian Holman har all den relevanta erfarenhet som Copperstone och Viscaria behöver för att initiera jämförbarhetsstudier och formalisera Miljötillståndsansökan. Initialt fokus kommer att vara på skapandet av en exekutionsplan för Scoping Study, med en uppdaterad tidsplan och prioritering för de diverse delmomenten.”, kommenterar VD Michael Mattsson.

Huvudansvar avseende Markanvändningsfrågor och Tillståndsfrågor kommer att kvarstå hos VD och styrelse. Ian Holman kommer att rapportera till VD och inom särskilda tekniska områden till den tekniska kommittén, såsom definierad av Copperstones styrelse.

”Vi passar även på att välkomna Diane Feve som är en fransk geolog för tillfället boendes i Kiruna. Diane kommer att såsom junior geolog och arbeta nära, och rapportera till, projektgeolog Maurice Zongo.”

Om Ian Holman

Ian Holman har mer än 40-års erfarenhet från den globala gruvindustrin. Specialiserad inom gruvingenjörsteknik och Projektledning. Nu närmast har Holman avslutat en teknisk rådgivning för Världsbanken (World Bank) i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) för en guldverksamhet, inom vilket Regeringen I DRK har ett finansiellt intresse. Holman var Projektledare för Design- och Konstruktion avseende Pre-Feasibility för en Rio Tinto verksamhet i Serbien. Härutöver har Holman erfarenhet från gruvindustrin i bl a Australien, Frankrike, Uzbekistan, Zambia, Sydafrika, Ghana och Botswana.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 7 november 2019 kl 13.06 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Attachment