Skip to content

Copperstone presenterar på Augment Mining Forum 2019

Non Regulatory

Danderyd 3 oktober 2019

Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) deltar på Augment Mining Forum 2019 på Downtown Camper by Scandic i Stockholm den 17 oktober 2019. Vid evenemanget kommer fyra bolag presentera sina verksamheter. Därutöver kommer Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin, tala om branschens utmaningar och möjligheter. Bolagets VD Michael Mattsson kommer presentera Bolaget klockan 09:30.

Fyra bolag kommer presentera sina verksamheter i 20 minuter vardera följt av frågestund ledd av moderator Gabriel Mellqvist.

OSA genom länken nedan (begränsat antal platser).

https://invajo.com/l/S2QL7OJqny

Agenda
09:00    Augment Mining Forum 2019 inleds
09:05    Kerstin Brinnen branschjurist på Svemin om branschens utmaningar och möjligheter
09:30    Copperstone presenteras av Michael Mattsson
10:00    Nordic Iron Ore presenteras av Lennart Eliasson
10:30    Paus
10:45    Leading Edge Materials presenteras av Filip Kozlowski
11:15    Eurobattery Minerals presenteras av Roberto García Martinez
11:45    Augment Mining Forum 2019 avslutas

Augment Partners AB arrangerar kapitalmarknadsdagen och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i gruvnäringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Augment Partners
Tel: +46 8-505 65 172
info@augment.se

Michael Mattsson, VD
E-post: michael.mattsson@copperstone.se

Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 3 oktober 2019 kl 15.20 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Attachment